Důležité oznámení

Vážení rodiče táborníků 3. turnusu,

v letošním roce jsem byl požádán vedením SLZ PP ČR, abych po letech mého působení na 3. turnuse zajistil přípravu a realizaci 2. turnusu. Po zvážení všech okolností jsem se rozhodl provozovateli vyhovět. Velmi si vážím toho, že s důvěrou posíláte děti na tábor Policejního prezidia. Mandát pro vedení 3. turnusu 2021 dostal od provozovatele Miroslav Matěcha, můj dosavadní zástupce, který má dostatek zkušeností 3. turnus vést. Můžete se spolehnout, že tábor bude pro vaše děti připraven na bázi spolupráce mezi všemi turnusy ve stejně vysoké kvalitě jako v minulých letech.

Dovolte mi, abych vám za sebe za dosavadní spolupráci v rámci 3. turnusu s úctou poděkoval.

Břetislav Brejcha

Tablo 2020

Pirátky a piráti! Hleďte na naši letošní hvězdnou posádku!

Brett Silver

Hlavní vedoucí

Břetislav Brejcha

Kýll Bill von Kiel

Zástupce hlavního vedoucího

Miroslav Matěcha

DéMona

Vedení

Monika Javoříková

Buritholomew Diplomatico Sharp

Vedení

Petr Bureš

Sid Shark (zvaný ostrý)

Vedení

Zdeněk Kotyk

Krvavá Deni

Vedení

Daniela Hrdličková

Kpt. James Flint

Vedení

Pavel Sláma

Jolly Roger

Sporťák

Vojta Sedláček

Jack Podparou

Sporťák

Martin Kaiser

Percival

Sporťák

Jakub Matějka

Hnědovous

Řidič

Michal Kocourek

Kulhavý Jack

Řidič

Radek Novák

Felčar John

Zdravotník

Jan Novák

Valkýra

Zdravotnice

Jana Střelcová

Ajva Stray

Zdravotnice

Ivana Fejvaldová

Seňorita Lucinela Enfermera

Zdravotnice

Lucie Hajná

Charlotte de Berry

Zdravotnice

Kristýna Bartáková

Kapitánka Adee Bumbu

Vedoucí 1. oddílu

Adéla Vítová

Marine Any

Praktikantka 1. oddílu

Anežka Kitzlerová

Rummy de la Filipino Papa

Vedoucí 2. oddílu

Michael Szalay

Tsu-Nami

Praktikant 2. oddílu

David Ayeni

Bloody Betty

Vedoucí 3. oddílu

Alžběta Chrobáková

AnnMary Swann

Praktikantka 3. oddílu

Annemarie Pechová

Krvavý Márty

Vedoucí 4. oddílu

Martin Dohnal

Felicián Dampier

Praktikant 4. oddílu

Felix Amort

Anne Bony

Vedoucí 5. oddílu

Anna Procházková

Helen Hook

Praktikantka 5. oddílu

Helena Caranová

Kudrnáč Georgie

Vedoucí 6. oddílu

Jiří Hausner

Cpt. Gormal Beerclaw

Praktikant 6. oddílu

Jakub Adam Buk

Tequitta Silver

Vedoucí 7. oddílu

Tereza Kubínová

Krvelačná Hanny Banny

Praktikantka 7. oddílu

Barbora Čermáková

Kruťák Pepe

Vedoucí 8. oddílu

Pepa Suchánek

Pidlovokej Džejkob

Praktikant 8. oddílu

Jakub Parobek

Tessa Noblessa

Vedoucí 9. oddílu

Tereza Jarošová

Kapitán Řehtačka Wick Stříbrobral

Vedoucí 10. oddílu

Viktor Mišurec

Captain Theressa de la Hispaniola

Vedoucí 11. oddílu

Tereza Kutalová

Captain Darth Drake

Vedoucí 12. oddílu

Jiří Brich

Mořská Zelda

Vedoucí 13. oddílu

Míša Jehlíková

kpt. Connor Kenway

Vedoucí 14. oddílu

Tomáš Zelinka

Verone Reaves de la isla del Coco

Vedoucí 15. oddílu

Veronika Vejražková

Jack Spirála

Vedoucí 16. oddílu

Jiří Komárek

Vítejte

Drazí táborníci, rodiče, a všichni přátelé Jankova,

vítejte na oficiální stránce 3. turnusu Letního dětského tábora Jankov. Doufáme, že zde naleznete veškeré informace které hledáte. Pokud ne, neváhejte nás kontaktovat, rádi se vším pomůžeme!

Na těchto stránkách můžete nalézt veškeré nezbytné informace o letošním ročníku, důležité dokumenty, fotky z let minulých, či táborové programy a jídelníčky.

Táborový řád

Táborový řád je závazný pro všechny účastníky tábora. Mimořádné a odůvodněné výjimky může odsouhlasit pouze hlavní vedoucí tábora (ZHV).

O B E C N Ě   P L A T N Á   P R A V I D L A

 • budu plnit bez odmlouvání pokyny vedoucích a praktikantů
 • pokyn  vedoucího je pro mě konečný a může jej změnit pouze hlavní vedoucí tábora (ZHV)
 • pokyn praktikanta je pro mě konečný a může jej změnit pouze oddílový vedoucí, hlavní vedoucí tábora (ZHV)
 • ke všem pracovníkům tábora se chovám slušně, a pokud je potkám poprvé za den, slušně je pozdravím
 • budu se řídit denním řádem, především si dám pozor na včasné nástupy na program, hygienu, úklid, budíček, večerku apod.
 • budu udržovat pořádek a čistotu chatky či srubu, kde bydlím, stejně tak v jejich okolí a v prostoru celého tábora
 • dobu poledního klidu využiji k odpočinku a budu jí trávit na své chatce, srubu, případně v jejich bezprostřední blízkosti, nemám dovoleno aktivně sportovat
 • problémy s ostatními táborníky nebudu řešit nadávkami a rvačkami, při řešení problémů požádám o pomoc vedoucího oddílu
 • vím, že návštěvy na táboře nejsou povoleny
 • budu si hlídat své věci s vědomím, že ztráta  volně odložených věcí nebude brána v potaz a nebude řešena 
 • věci, které mají větší hodnotu, a finanční hotovost si uschovám u oddílového vedoucího
 • nebudu ničit zařízení a vybavení tábora, v případě, že něco nedopatřením rozbiji či zničím, ihned to oznámím vedoucímu oddílu a nebudu nic tajit
 • závady vzniklé na zařízení tábora /elektroinstalace, okna, WC, sprchy apod./ nebudu zásadně opravovat svévolně a oznámím nefunkčnost nebo poškození vedoucímu oddílu

P O H Y B   P O  T Á B O Ř E  A  M I M O  T Á B O R

 • mám zákaz vstupovat do provozních objektů tábora – kuchyně, kancelář apod., stejně tak nebudu vstupovat do chatek a srubů, kde nebydlím, bez vědomí vedoucího a pokud jsem tam nebyl pozván 
 • mám zákaz samostatně opustit objekt tábora, mimo akcí pořádaných oddílem či celotáborových aktivit
 • bez dovolení vedoucího oddílu se nebudu vzdalovat ze své chatky či srubu
 • bez vědomí vedoucího nebudu opouštět oddíl

J Í D E L N A

 • do jídelny přijdu slušně oblečen, obut a s umytýma rukama
 • v jídelně paní kuchařku pozdravím a požádám slušně pouze o tolik jídla, kolik si myslím, že sním a pokud možno budu dojídat
 • v jídelně nebudu hlučet, nebudu se bavit, abych nerušil ostatní při jídle,  budu dodržovat zásady slušného stolování, vždy si po sobě uklidím a zasunu nehlučně židli
 • mám zákaz z jídelny vynášet potraviny určené ke konzumaci v jídelně

Z R A N Ě N Í,   N E M O C

 • při zranění nebo nemoci požádám oddílového vedoucího o svolení k návštěvě ošetřovny, bez jeho vědomí půjdu na ošetřovnu jen v případě, kdy ošetření nesnese odkladu, o informování vedoucího se postarám ihned, jakmile to bude možné, nebo o to požádám personál ošetřovny

DENNÍ ŘÁD

07.30 – budíček dětí ( Neděle 07.45 )

07.35 – rozcvička ( Neděle bez rozcvičky )

07.45 – ranní hygiena a úklid

08.00 – snídaně II. kategorie

08.30 – snídaně I. kategorie

09.15 – dopolední zaměstnání

12.00 – oběd I. kategorie

12.30 – oběd II. kategorie

13.00 – polední klid

14.30 – svačina

15.00 – odpolední zaměstnání

18.00 – večeře I. kategorie

18.30 – večeře II.kategorie

18.55 – příprava na denní nástup

19.00 – denní nástup tábora

19.30 – večerní zaměstnání

21.15 – osobní hygiena

21.30 – večerka dětí

Tablo 2019

Představujeme Vám letošní osazenstvo našeho legendárního Yankow City 2019!

Sheriff Brett

Když střílí Sheriff z Yankow City- netřeba volat lékaře! Tak pozor desperáti!

Hlavní vedoucí

Více…

Billy Kllid

Zabiju nepřítele, i když mířím na druhou stranu…

Zástupce hlavního vedoucího

Více…

Madam Tekita

I muži mají přede mnou respekt.

Vedení

Více…

Mona Lou

Vedení

Wild Zet

Rychlejší kolty vítězí a podstatné jsou činy, pokud si to ombre nepobral, tak se najíš hlíny.

Vedení

Více…

Burito Loco Guacamole

Hasta la vista v srpnu.

Vedení

Více…

Josephine Silver

Chovej se k ostatním tak, jak chceš aby se ostatní chovali k tobě.

Vedení

Více…

Billy Blake

Stopař, renegád a účetní

Sporťák

Více…

Grimpo

Míň keců, Víc (zlo)činů.

Sporťák

Více…

Motorový Joe

V dokončení mise ti nezabrání nic, kromě natvrdlého kovboje… 🙂

Sporťák

Více…

Klekí Petra

Metuzalém Yankow City

Sporťák

Více…

Toronto

Každý dostavník s proviantem pro zlatokopy, který doprovázím, dojede do svého cíle.

Řidič

Více.h..

Hanz van Rover

Pero je mocnější než meč.

Řidič

Více…

Krvavá Kudla

Královna prérie

Lékař

Více…

Ostré Oko

Lékař

Buffalo Betty

Fantazii se meze nekladou.

Vedoucí 1. oddílu

Více…

Deina Violet

Život je krátký, mluv rychleji!

Praktikant 1. oddílu

Více…

Mick Flick

Tasím rychleji, než řekneš mé jméno!

Vedoucí 2. oddílu

Více…

Chilleeto Cactus

Neviďte na kaktusech jen trny…

Praktikant 2. oddílu

Více…

Tess Winchestrovka

Nebuď jen lejno, do kterého každý šlápne.

Vedoucí 3. oddílu

Více…

Colorado An

Chyby jsou důkazem toho, že se o něco snažíš.

Praktikant 3. oddílu

Více…

Andrew Canny Montana

Letos to vidím na velmi zajímavé (karetní) souboje v Yankow saloonu.

Vedoucí 4. oddílu

Více…

Hlavoun Morty

Praktikant 4. oddílu

Pokud jde o kolalokovou limonádu, tak neznám bratra!

Více…

Tess NoStress

Naštvi mě a jediný tanec, který uvidíš, bude na tvém hrobě!

Vedoucí 5. oddílu

Více…

Bystrooká Hel

Vidím vyjíždět bandity, kteří na nás táhnou, dříve než nasednou na své mustangy.

Praktikant 5. oddílu

Více…

Limonádový Lucky Vicky alias Bleskový Bill Netrefil

Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.

Vedoucí 6. oddílu

Více…

Lucky Buck

Střílej jen když už musíš.

Praktikant 6. oddílu

Více…

Theresa Havraní Oko

Nemysli si, že když se nekoukám, že tě nevidím. Mám (havraní) oči i vzadu na hlavě!

Vedoucí 7. oddílu

Více…

Tornádo Bue

Na louce nezůstane kráva mnou nesestřelena.

Praktikant 7. oddílu

Více…

SavAnnah Summers

Na každého banditu si počíhám a zkrotím k libosti své.

Vedoucí 8. oddílu

Více…

Dlouhán Gary

Vypadáš povědomě… Nezabil jsem tě už někdy?

Praktikant 8. oddílu

Více…

Vera Cruz

Měj v úctě všechny lidi, ale neplaz se ped nikým.

Vedoucí 9. oddílu

Více…

Jack Tumbleweed

Povedu své učně k disciplíně a férovosti.

Vedoucí 10. oddílu

Více…

Lady Pierette de Boa

Chceš-li krásou oplývati, kolaloku musíš píti!

Vedoucí 11. oddílu

Více…

Vodík a.k.a. Bandido Mano Negro

Jsou jen dva druhy mustangů. Mustangové, kteří ukradeni byli, a ti, kteří ukradeni budou.

Vedoucí 12. oddílu

Více…

Mery Lu

Vedoucí 13. oddílu

O rok starší a opět rozumnější…

Více…

Kapitán Tom Horn

V životě ti nikdo nedá nic zadarmo.

Vedoucí 14. oddílu

Více…

Terry McFlurry

Nezáleží na tom, s čím si přišel, ale s čím odcházíš.

Vedoucí 15. oddílu

Více…

Chorché Tokotokotokomarek

Slezte z toho lustru Brette, vidím Vás!

Vedoucí 16. oddílu

Více…

Co zabalit?

Zde je seznam všech věcí, které Vaše děti budou na táboře potřebovat.

 • Sportovní oblečení (trička, mikiny, tepláky, kraťasy)
 • dlouhé kalhoty
 • pyžamo
 • spodní prádlo (výměna každý den)
 • slabé i teplé ponožky
 • plavky
 • pokrývku hlavy (čepici i šátek)
 • pláštěnku (nikoliv „nepromokavou“ bundu)
 • přezůvky (pantofle)
 • sandály
 • 2x sportovní obuv (z toho jednu vhodnou pro turistiku)
 • pevnou nepromokavou obuv nebo holínky
 • ručníky
 • kapesníky (papírové)
 • hygienické potřeby
 • síťový (prodyšný) pytel na špinavé prádlo
 • opalovací krém
 • repelent
 • elastické obinadlo
 • plastovou láhev na pití (ideálně sportovní pro opakované použití)
 • batoh na výlety (objem cca 10l)
 • podepsaný! spací pytel (pro děti od 9 let věku, vzhledem k absolvování přespání v přírodě)
 • peněženku na drobné mince
 • psací potřeby
 • dopisní papír  a poštovní známky

Výbavu prosíme přizpůsobit věku dítěte. Doporučujeme děti aktivně zapojit do balení zavazadla, aby si své věci dokázaly poznat. U malých dětí doporučujeme označit oblečení (zejména spodní prádlo a ponožky) tužkou na textil. Vše uložte ve vhodném zavazadle opatřeném jmenovkou a seznamem věcí.