Táborový řád

Táborový řád je závazný pro všechny účastníky tábora. Mimořádné a odůvodněné výjimky může odsouhlasit pouze hlavní vedoucí tábora (ZHV).

O B E C N Ě   P L A T N Á   P R A V I D L A

 • budu plnit bez odmlouvání pokyny vedoucích a praktikantů
 • pokyn  vedoucího je pro mě konečný a může jej změnit pouze hlavní vedoucí tábora (ZHV)
 • pokyn praktikanta je pro mě konečný a může jej změnit pouze oddílový vedoucí, hlavní vedoucí tábora (ZHV)
 • ke všem pracovníkům tábora se chovám slušně, a pokud je potkám poprvé za den, slušně je pozdravím
 • budu se řídit denním řádem, především si dám pozor na včasné nástupy na program, hygienu, úklid, budíček, večerku apod.
 • budu udržovat pořádek a čistotu chatky či srubu, kde bydlím, stejně tak v jejich okolí a v prostoru celého tábora
 • dobu poledního klidu využiji k odpočinku a budu jí trávit na své chatce, srubu, případně v jejich bezprostřední blízkosti, nemám dovoleno aktivně sportovat
 • problémy s ostatními táborníky nebudu řešit nadávkami a rvačkami, při řešení problémů požádám o pomoc vedoucího oddílu
 • vím, že návštěvy na táboře nejsou povoleny
 • budu si hlídat své věci s vědomím, že ztráta  volně odložených věcí nebude brána v potaz a nebude řešena 
 • věci, které mají větší hodnotu, a finanční hotovost si uschovám u oddílového vedoucího
 • nebudu ničit zařízení a vybavení tábora, v případě, že něco nedopatřením rozbiji či zničím, ihned to oznámím vedoucímu oddílu a nebudu nic tajit
 • závady vzniklé na zařízení tábora /elektroinstalace, okna, WC, sprchy apod./ nebudu zásadně opravovat svévolně a oznámím nefunkčnost nebo poškození vedoucímu oddílu

P O H Y B   P O  T Á B O Ř E  A  M I M O  T Á B O R

 • mám zákaz vstupovat do provozních objektů tábora – kuchyně, kancelář apod., stejně tak nebudu vstupovat do chatek a srubů, kde nebydlím, bez vědomí vedoucího a pokud jsem tam nebyl pozván 
 • mám zákaz samostatně opustit objekt tábora, mimo akcí pořádaných oddílem či celotáborových aktivit
 • bez dovolení vedoucího oddílu se nebudu vzdalovat ze své chatky či srubu
 • bez vědomí vedoucího nebudu opouštět oddíl

J Í D E L N A

 • do jídelny přijdu slušně oblečen, obut a s umytýma rukama
 • v jídelně paní kuchařku pozdravím a požádám slušně pouze o tolik jídla, kolik si myslím, že sním a pokud možno budu dojídat
 • v jídelně nebudu hlučet, nebudu se bavit, abych nerušil ostatní při jídle,  budu dodržovat zásady slušného stolování, vždy si po sobě uklidím a zasunu nehlučně židli
 • mám zákaz z jídelny vynášet potraviny určené ke konzumaci v jídelně

Z R A N Ě N Í,   N E M O C

 • při zranění nebo nemoci požádám oddílového vedoucího o svolení k návštěvě ošetřovny, bez jeho vědomí půjdu na ošetřovnu jen v případě, kdy ošetření nesnese odkladu, o informování vedoucího se postarám ihned, jakmile to bude možné, nebo o to požádám personál ošetřovny

DENNÍ ŘÁD

07.30 – budíček dětí ( Neděle 07.45 )

07.35 – rozcvička ( Neděle bez rozcvičky )

07.45 – ranní hygiena a úklid

08.00 – snídaně II. kategorie

08.30 – snídaně I. kategorie

09.15 – dopolední zaměstnání

12.00 – oběd I. kategorie

12.30 – oběd II. kategorie

13.00 – polední klid

14.30 – svačina

15.00 – odpolední zaměstnání

18.00 – večeře I. kategorie

18.30 – večeře II.kategorie

18.55 – příprava na denní nástup

19.00 – denní nástup tábora

19.30 – večerní zaměstnání

21.15 – osobní hygiena

21.30 – večerka dětí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s